HA SUNG WOON 1st FANMEETING in BANGKOK 'MY MOMENT'

HA SUNG WOON 1st FANMEETING in BANGKOK 'MY MOMENT'

วันแสดง               วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 
เวลาแสดง           
18:00 น. (ประตูเปิด 17:00 น.)
สถานที่               
แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ
ราคาบัตร             
5,500/3,800/2,500 บาท 
จำหน่ายบัตร         
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม2562 เวลา 10.00 น. สำหรับชาวไทย / เวลา 12.00 น. สำหรับต่างชาติ

สิทธิพิเศษ: 

 1. บัตรราคา 5,500 บาท
  • ทุกที่นั่ง รับสิทธิ์ Hi-Touch หรือ  Group Photo กลุ่มละ 20 คน อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 50 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 2. บัตรราคา 3,800 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi-Touch จำนวน 300 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 20 คน จำนวน 150 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 30 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 3. บัตรราคา 2,500 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi-Touch จำนวน 50 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 20 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

หมายเหตุ: 

 • ประกาศผลผู้โชคดี Group Photo, Hi-Touch และ Signed Poster ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
 • กิจกรรม Hi-Touch หลังจบแฟนมิตติ้ง
 • วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม Group Photo จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมงาน และ/หรือร่วมกิจกรรม หากพบการฝ่าฝืนกฏระเบียบการเข้าชมงาน
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร: 

 1. ในคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถจองบัตรได้ 2 ที่นั่งในโซนและราคาเดียวกัน
 2. การชำระเงิน
  • ภายใน 2 ชั่วโมงสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร ทุกช่องทางของธนาคารในประเทศไทย (สาขา, ATM, Internet Banking, Application)
  • ลูกค้าต่างประเทศสามารถชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือ PAYPAL เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งและคืนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หากโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศ
  • รายการสั่งซื้อที่แสดงสถานะ "เรียบร้อย" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับใช้งานยูสเซอร์ของท่าน และ/หรือยกเลิกที่นั่งของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบข้อมูลลงทะเบียนที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือการทำรายการที่น่าสงสัย เช่น การ มีรายการจองและไม่ชำระเงินหลายครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่ง และ/หรือปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่คืนเงิน หากพบการขายบัตรเกินราคา ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงกรณีถูกแอบอ้าง ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านไม่ถ่ายรูปหน้าการจองหรือบัตรเข้าชมงานของท่าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปแอบอ้าง
 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายบัตรผ่านช่องทางอื่นนอกจาก www.do-concert.com
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมงาน หรือร่วมกิจกรรม หากพบการฝ่าฝืนกฏระเบียบการเข้าชมงาน
 7. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

HA SUNG WOON 1st FANMEETING in BANGKOK 'MY MOMENT'

Date                   Saturday 30 March 2019

Time                   6.00pm (door open 5:00pm)

Venue                 Chaengwattana Hall, Central Plaza Chaengwattana

Ticket Price        5,500/3,800/2,500 Baht          

Ticket on sale     on Saturday 3 March 2019 from 10AM (Thailand) onwards, for Thai users/ 12PM (Thailand) onwards, for foreigners

Fan Benefits:

 1. Ticket 5,500 Baht
  • All tickets randomly get either Hi-Touch or Group Photo (20 pax per group)
  • 50 tickets get Signed Poster (handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster.
 2. Ticket 3,800 Baht
  • 300 tickets get Hi-Touch randomly.
  • 150 tickets get Group Photo (20 pax) randomly.
  • 30 tickets get Signed Poster (handed by staff) randomly
  • All tickets get an official poster.
 3. Ticket 2,500 Baht
  • 50 tickets get Hi-Touch randomly.
  • 20 tickets get Signed Poster (handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster.

Remarks:

 • Lucky fans of Group Photo, Hi-Touch and Signed Poster will be announced on Thursday 28 March 2019
 • Date, time and place for Group Photo activities will be announced later.
 • Hi-Touch session will start after fan meeting finishes.
 • The company reserves the right to deny entry and/or participate in any activity for any ticketholder who provoke the concert's rules and regulations.
 • The decision of the company is final.

·       Terms and Conditions:

 1. Limit 2 tickets per order of same zone and price.
 2. Payment
  • Within 2 hours for bank transfer for any channels (branch, ATM, Internet Banking, Bank's Application) for Thai banks.
  • For foreign customers, only credit card and paypal are accepted. The company reserves the right to cancel your order and refund full amount after deducting transfering fee, if any foreign bank is used for bank transfer.
  • Any order with "Complete" status could not be cancelled or refunded.
 3. The company reserves the right to suspend any user and/or cancel any order/invoice without advance notice, if false registered information and/or suspecious transactions, e.g. numbers of unpaid transactions is found.
 4. The company reserves the right to cancel and/or deny entry without refund or any compensation, if overpriced reselling founded in any circumstances. Please don't post any screen capture of your order or your ticket to aviod overpriced scamming.
 5. The company is not responsible for any damage arising from purchasing tickets through channels other than www.do-concert.com
 6. The company reserves the right to deny entry and/or participate in any activity for any ticketholder who provoke the concert's rules and regulations.
 7. The decision of the company is final.