JAY PARK 2019 WORLD TOUR SEXY 4EVA IN BANGKOK

JAY PARK 2019 WORLD TOUR SEXY 4EVA IN BANGKOK

 

วันแสดง                  วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 

เวลาแสดง                18:00 น. (ประตูเปิด 17:00 น.)

สถานที่                    GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ราคาบัตร                 5,200/3,200/2,200 บาท  (บัตรยืนทั้งหมด)

จำหน่ายบัตร             วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  เวลา 12.00 น.  (1 คำสั่งซื้อ สามารถจองบัตรได้ 2 ใบในโซนและราคาเดียวกัน)

 

สิทธิพิเศษ: 

1. บัตรราคา 5,200 บาท

 • รับสิทธิ์ Hi-Touch ทุกที่นั่ง
 • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 5 ท่าน จำนวน 60 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 4 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับอัลบั้มพร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 4 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

2. บัตรราคา 3,200 บาท

 • รับสิทธิ์ Hi-Touch จำนวน 450 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 5 ท่าน จำนวน 50 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 3 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับอัลบั้มพร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 3 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

3. บัตรราคา 2,200 บาท

 • รับสิทธิ์ Hi-Touch จำนวน 100 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 5 ท่าน จำนวน 40 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 3 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับอัลบั้มพร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 3 ท่านโดยการสุ่ม
 • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

หมายเหตุ: 

 • ประกาศผลผู้โชคดีในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
 • วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม Group Photo จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 • กิจกรรม Hi-Touch หลังจบคอนเสิร์ต
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร: 

 

 1. ในคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถจองบัตรได้ 2 ที่นั่งในโซนและราคาเดียวกัน
 2. การชำระเงิน
  • ภายใน 2 ชั่วโมงสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร ทุกช่องทางของธนาคารในประเทศไทย (สาขา, ATM, Internet Banking, Application)
  • ลูกค้าต่างประเทศสามารถชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือ PAYPAL เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งและคืนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หากโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศ
  • รายการสั่งซื้อที่แสดงสถานะ "เรียบร้อย" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับใช้งานยูสเซอร์ของท่าน และ/หรือยกเลิกที่นั่งของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบข้อมูลลงทะเบียนที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือการทำรายการที่น่าสงสัย เช่น การ มีรายการจองและไม่ชำระเงินหลายครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่ง และ/หรือปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่คืนเงิน หากพบการขายบัตรเกินราคา ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงกรณีถูกแอบอ้าง ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านไม่ถ่ายรูปหน้าการจองหรือบัตรเข้าชมงานของท่าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปแอบอ้าง
 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายบัตรผ่านช่องทางอื่นนอกจาก www.do-concert.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรแทนในกรณีบัตรยืนหรือบัตรไม่ระบุที่นั่งสูญหาย
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมงาน หรือร่วมกิจกรรม หากพบการฝ่าฝืนกฏระเบียบการเข้าชมงาน
 8. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

JAY PARK 2019 WORLD TOUR SEXY 4EVA IN BANGKOK

 

Date                       Saturday 21 September 2019

Time                       6:00pm (door open 5:00pm)

Venue                     GMM Live House 8/F Central World

Ticket Price            5,200/3,200/2,200 Baht  (All standing)     

Ticket on sale        Saturday 13 July 2019  from 12PM (Thailand) onwards (Limit 2 tickets per order of same zone and price.)

 

Fan Benefits:

1. Ticket 5,200 Baht

 • All tickets get Hi-Touch.
 • 60 tickets get Group Photo (5 persons/group) randomly.
 • 4 tickets get Signed Poster (handed by staff) randomly.
 • 4 tickets get Signed Album (handed by staff) randomly.
 • All tickets get an official poster.

2. Ticket 3,200 Baht

 • 450 tickets get Hi-Touch randomly.
 • 50 tickets get Group Photo (5 persons/group) randomly
 • 3 tickets get Signed Poster (handed by staff) randomly.
 • 3 tickets get Signed Album (handed by staff) randomly.
 • All tickets get an official poster.

3. Ticket 2,200 Baht

 • 100 tickets get Hi-Touch randomly.
 • 40 tickets get Group Photo (5 persons/group) randomly.
 • 3 tickets get Signed Poster (handed by staff) randomly.
 • 3 tickets get Signed Album (handed by staff) randomly.
 • All tickets get an official poster.

Remark:

 • Lucky fans will be announced on Saturday 14 September 2019
 • Date, time and place for Group Photo activities will be announced later.
 • Hi-Touch session will start after concert finishes.
 • The decision of the company is final.

Terms and Conditions:

 1. Limit 4 tickets per order of same zone and price
 2. Payment
  • Within 2 hours for bank transfer for any channels (branch, ATM, Internet Banking, Bank's Application) for Thai banks.
  • For foreign customers, only credit card and paypal are accepted. The company reserves the right to cancel your order and refund full amount after deducting transfering fee, if any foreign bank is used for bank transfer.
  • Any order will "Complete" cound not be cancelled or refunded.
 3. The company reserves the right to suspend any user and/or cancel any order/invoice without advance notice, if false registered information and/or suspecious transactions, e.g. numbers of unpaid transactions is found.
 4. The company reserves the right to cancel and/or deny entry without refund or any compensation, if overpriced reselling founded in any circumstances. Please don't post any screen capture of your order or your ticket to aviod overpriced scamming.
 5. The company is not responsible for any damage arising from purchasing tickets through channels other than www.do-concert.com
 6. The company reserves the right not to issue any substitute document for the loss of standing ticket or unassigned seat ticket.
 7. The company reserves the right to deny entry and/or participate in any activity for any ticketholder who provoke the concert's rules and regulations.
 8. The decision of the company is final.