2020 JANG DONG YOON FANMEETING [FIRST MOMENT] IN BANGKOK

2020 JANG DONG YOON FANMEETING [FIRST MOMENT] IN BANGKOK

วันแสดง              วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลาแสดง            18.00 น. (ประตูเปิด 17:30 น.)
สถานที่                Ultra Arena, Show DC
ราคาบัตร             4,800/3,500/2,200 บาท 
จำหน่ายบัตร         ทาง www.doconcert-ticket.com วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.

seat plan

สิทธิพิเศษ: 

 1. บัตรราคา 4,800 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi-Touch ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 15 ท่าน จำนวน 245 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 150 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 2. บัตรราคา 3,500 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi-Touch ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 15 ท่าน จำนวน 100 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 40 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 3. บัตรราคา 2,200 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi-Touch ทุกที่นั่ง
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (จากทีมงาน) จำนวน 10 ที่นั่งโดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

หมายเหตุ: 

 • ประกาศผลผู้โชคดีในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
 • กิจกรรม Hi-Touch และ Group Photo หลังจบแฟนมีตติ้ง
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

fan benefit

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร: 

 1. ในคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถจองบัตรได้ 4 ที่นั่งในโซนและราคาเดียวกัน
 2. การชำระเงิน
  • ภายใน ชั่วโมงสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร ทุกช่องทางของธนาคารในประเทศไทย (สาขา, ATM, Internet Banking, Application)
  • ลูกค้าต่างประเทศสามารถชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือ PAYPAL เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งและคืนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หากโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศ
  • รายการสั่งซื้อที่แสดงสถานะ "เรียบร้อย" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับใช้งานยูสเซอร์ของท่าน และ/หรือยกเลิกที่นั่งของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบข้อมูลลงทะเบียนที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือการทำรายการที่น่าสงสัย เช่น มีรายการจองและไม่ชำระเงินหลายครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่ง และ/หรือปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่คืนเงิน หากพบการขายบัตรเกินราคา ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงกรณีถูกแอบอ้าง ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านไม่ถ่ายรูปหน้าการจองหรือบัตรเข้าชมงานของท่าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปแอบอ้าง
 5. การนำบัตรไปจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายบัตรผ่านช่องทางอื่นนอกจาก www.doconcert-ticket.com 
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมงาน หรือร่วมกิจกรรม หากพบการฝ่าฝืนกฏระเบียบการเข้าชมงาน
 7. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

2020 JANG DONG YOON FANMEETING [FIRST MOMENT] IN BANGKOK

Date                   Saturday 1 February 2020

Time                   6:00pm (door open 5:30pm)

Venue                 Ultra Arena, Show DC

Ticket Price        4,800/3,500/2,200 Baht           

Ticket on sale     www.doconcert-ticket.com on Sunday 22 December 2019 from 1pm (Thailand) onwards

seat plan

Fan Benefits:

 1. Ticket 4,800 Baht
  • All tickets get Hi-Touch.
  • 245 tickets get Group Photo (15 pax per group) randomly.
  • 150 tickets get Signed Poster (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster.
 2. Ticket 3,500 Baht 
  • All tickets get Hi-Touch.
  • 100 tickets get Group Photo (15 pax per group) randomly.
  • 40 tickets get Signed Poster (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster.
 3. Ticket 2,200 Baht
  • All tickets get Hi-Touch.
  • 10 tickets get Signed Poster (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster.

Remark:

 • Lucky fans will be announced on Saturday 25 January 2020.
 • Hi-Touch and Group Photo session will start after the fan meeting finishes.
 • The decision of the company is final.      

fan benefit

Terms and Conditions:

 1. Limit 4 tickets per order of same zone and price.
 2. Payment
  • Within 2 hours for bank transfer for any channels (branch, ATM, Internet Banking, Bank's Application) for Thai banks.
  • For foreign customers, only credit card and paypal are accepted. The company reserves the right to cancel your order and refund full amount after deducting transfering fee, if any foreign bank is used for bank transfer.
  • Any order with "Complete" status could not be cancelled or refunded.
 3. The company reserves the right to suspend any user and/or cancel any order/invoice without advance notice, if false registered information and/or suspicious transactions, e.g. numbers of unpaid transactions is found.
 4. The company reserves the right to cancel and/or deny entry without refund or any compensation, if overpriced reselling founded in any circumstances. Please don't post any screen capture of your order or your ticket to avoid overpriced scamming.
 5. Any ticket distribution without the company's permission is considered illegal. The company is not responsible for any damage arising from purchasing tickets through channels other than www.doconcert-ticket.com 
 6. The company reserves the right to deny entry and/or participate in any activity for any ticketholder who provoke the concert's rules and regulations.
 7. The decision of the company is final.