CRAVITY SEASON2. [HIDEOUT: THE NEW DAY WE STEP INTO] Call & Sign Event

วันจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00น. เป็นต้นไป

รายละเอียดกิจกรรม

เงื่อนไขการจำหน่ายอัลบั้ม: 

 1. ในคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถซื้ออัลบั้มได้ 20 ชุด สำหรับแบบ SET หรือ 20 แผ่น สำหรับแบบ Normal
 2. ชำระเงินและแจ้งชำระเงินภายใน 15 นาที
 3. รายการสั่งซื้อที่แสดงสถานะ "เรียบร้อย" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
 4. จัดส่งเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นและสิทธิลุ้น CALL & SIGN เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 5. สำหรับ Top Spender หากมียอดอัลบั้มเท่ากัน เกิน 5 ท่าน สงวนสิทธิ์ให้สิทธิ์กับผู้ที่ซื้อก่อน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับใช้งานยูสเซอร์ของท่าน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบข้อมูลลงทะเบียนที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือการทำรายการที่น่าสงสัย เช่น มีรายการจองและไม่ชำระเงินหลายครั้ง
 7. หากกล่องพัสดุที่ได้รับเสียหาย กรุณาปฏิเสธการรับทันที
 8. สินค้าชำรุด/ เสียหาย กรุณาส่งเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า พร้อมถ่ายภาพ และวิดีโอ เพื่อยืนยัน
 9. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมวิดีโอคอล: 

 1. กรุณาจัดเตรียมอุปกรณ์ที่รองรับกิจกรรมวีดีโอคอล หากเกิดปัญหาระหว่างกิจกรรม(ภาพหรือเสียงฯลฯ) จะไม่สามารถต่อสายใหม่ได้ ดังนั้น กรุณาทดสอบและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ก่อนเริ่มกิจกรรม
 2. ก่อนเริ่มกิจกรรมจะมีการขอ/ยืนยันข้อมูลส่วนตัวผู้โชคดีสำหรับวิดีโอคอล และ อัลบั้มพร้อมลายเซ็น กรุณาเตรียมบัตรประชาชนและ/หรือพาสปอร์ตเพื่อตรวจสอบ
 3. วิดีโดคอลจะดำเนินการผ่านระบบซูมผ่าน Email หรือ ID ที่ลงทะเบียนโดยผู้โชคดี
 4. กิจกรรมวิดีโอคอลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป ตามลำดับ หากติดต่อ 2ครั้งแล้วไม่มีการตอบรับ จะติดต่ออีก 1ครั้งหลังจากวิดีโอคอลกับผู้โชคดีท่านอื่นทั้งหมดเสร็จสิ้นและหากยังติดต่อไม่ได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ทันที 
 5. ในกรณีที่ผู้ทำกิจกรรมไม่ใช่ผู้โชคดี หรือมีผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้โชคดีปรากฏตัวในวีดีโอคอล หรือมีการรบกวนระหว่างทำกิจกรรม ขอสงวนสิทธิสิ้นสุดการ VDO call ทันที  ตามการพิจารณาของทีมงาน
 6. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น รบกวนผู้โชคดีให้ความร่วมมือต่อคำแนะนำของทีมงาน หากมีการรบกวนหรือมีเหตุการณ์ไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิดำเนินการตามความเหมาะสม
 7. วัน/เวลาจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตารางงานของศิลปิน
 8. อัลบั้มที่ซื้อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถขอคืนเงินและ/หรือแลกเปลี่ยนได้
 9. เพื่อยืนยันตัวตนผู้โชคดี เพื่อตรวจสอบ และจัดส่งสินค้า บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อไปนี้
      -
   ผู้รับข้อมูลส่วนตัวลูกค้า : Do Concert Co.,Ltd. 
      - จุดประสงค์การใช้ เพื่อยืนยันตัวตนผู้โชคดี, เพื่อตรวจสอบและจัดส่งสินค้า
      - ข้อมูลที่เก็บ : อีเมลที่ลงทะเบียน, เลขประจำตัวประชาชนและ/หรือพาสปอร์ต, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล หรือไอดี zoom
      - ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ภายใน 7วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดส่งสินค้า