WOODZ 2021 SEASON’S GREETING [JO’S DAY] Video Call & Sign Event

วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 20​ กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

 

รายละเอียดกิจกรรม

Detail

เงื่อนไขการจำหน่ายอัลบั้ม: 

 1. ในคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถซื้อสินค้าได้ 20 ชิ้น
 2. ชำระเงินและแจ้งชำระเงินภายใน 15 นาที
 3. รายการสั่งซื้อที่แสดงสถานะ "เรียบร้อย" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
 4. จัดส่งเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทย​ และเข้าร่วมกิจกรรม CALL & SIGN เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 5. สำหรับ Top Spender หากมียอดอัลบั้มเท่ากัน สงวนสิทธิ์ให้สิทธิ์กับผู้ที่ซื้อก่อน ประกาศผลประจำวัน เวลาประมาณ 11.00 น. (ยอดการสั่งซื้อถึง 9.30 น.)
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับใช้งานยูสเซอร์ของท่าน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบข้อมูลลงทะเบียนที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือการทำรายการที่น่าสงสัย เช่น มีรายการจองและไม่ชำระเงินหลายครั้ง
 7. หากกล่องพัสดุที่ได้รับเสียหาย กรุณาปฏิเสธการรับทันที
 8. สินค้าชำรุด/ เสียหาย กรุณาส่งเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า พร้อมถ่ายภาพ และวิดีโอ เพื่อยืนยัน
 9. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมวิดีโอคอล: 

 1. กรุณาจัดเตรียมอุปกรณ์ที่รองรับกิจกรรมวีดีโอคอล ทดสอบและเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มกิจกรรม​ หากเกิดปัญหาระหว่างกิจกรรม(ภาพหรือเสียงฯลฯ) จะไม่สามารถต่อสายใหม่ได้
 2. ก่อนเริ่มกิจกรรม อาจมีการขอ/ยืนยัน ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรม สำหรับวิดีโอคอล และ โพราลอยด์พร้อมลายเซ็น กรุณาเตรียมบัตรประชาชนและ/หรือพาสปอร์ตเพื่อตรวจสอบ
 3. วิดีโอคอลจะดำเนินการผ่าน KakaoTalk โดยเบอร์โทรศัพท์ หรือ ID ที่ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
 4. กิจกรรมวิดีโอคอลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ตามลำดับ หากติดต่อ 2 ครั้งแล้วไม่มีการตอบรับ จะติดต่ออีก ครั้งหลังจากวิดีโอคอลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นทั้งหมดเสร็จสิ้น และหากยังติดต่อไม่ได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ทันที 
 5. ในกรณีที่ผู้ทำกิจกรรมไม่ใช่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ซื้อสินค้า หรือมีผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ร่วมกิจกรรมปรากฏตัวในวีดีโอคอล หรือมีการรบกวนระหว่างทำกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์สิ้นสุดการวิดีโอคอลทันที  ตามการพิจารณาของทีมงาน
 6. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ร่วมกิจกรรมต้องให้ความร่วมมือต่อคำแนะนำของทีมงาน หากมีการรบกวนหรือมีเหตุการณ์ไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามความเหมาะสม
 7. วัน/เวลาจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตารางงานของศิลปิน
 8. สินค้าที่ซื้อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถขอคืนเงินและ/หรือแลกเปลี่ยนได้
 9. เพื่อยืนยันตัวตนผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้า บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อไปนี้
      -
   ผู้รับข้อมูลส่วนตัวลูกค้า : Do Concert Co.,Ltd. 
      - จุดประสงค์การใช้ เพื่อยืนยันตัวตนผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบและจัดส่งสินค้า
      - ข้อมูลที่จัดเก็บ : อีเมลที่ลงทะเบียน, เลขประจำตัวประชาชนและ/หรือพาสปอร์ต, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ , ไอดี KakaoTalk
      - ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ภายใน 7วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดส่งสินค้า