SooYoung Asia Fan Meeting Tour ‘MY MUSE’ in Bangkok

SooYoung Asia Fan Meeting Tour ‘MY MUSE’ in Bangkok

วันแสดง              วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 
เวลาแสดง            18:00 น. (ประตูเปิด 17:00 น.)
สถานที่                KBANK Siam Pic-Ganesha Theatre
ราคาบัตร             5,900/5,000/4,500/3,500/2,500 บาท 
จำหน่ายบัตร         ทาง www.doconcert-ticket.com วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12.00น. เป็นต้นไป

seatplan

*ที่นั่งในแถวแรกจะมีระดับต่ำกว่าเวทีและอาจมีอุปกรณ์บังสายตาในบางจุด

สิทธิพิเศษ:  

 1. บัตรราคา 5,900 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi Bye ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 10 ท่าน ทุกที่นั่ง
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 30 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 10 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 2. บัตรราคา 5,000 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi Bye ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 20 ท่าน ทุกที่นั่ง
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 3ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 10 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 3. บัตรราคา 4,500 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi Bye ทุกที่นั่ง
  • รับสิทธิ์ Group Photo กลุ่มละ 20 ท่าน จำนวน 10ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 25 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 5 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 4. บัตรราคา 3,500 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi Bye ทุกที่นั่ง
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 10 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 2 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
 5. บัตรราคา 2,500 บาท
  • รับสิทธิ์ Hi Bye ทุกที่นั่ง
  • รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 5 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น (รับจากทีมงาน) จำนวน 1 ที่นั่ง โดยการสุ่ม
  • รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

benefit

หมายเหตุ: 

 • ประกาศผลผู้โชคดีรับสิทธิ์ Group Photo, Signed Poster และ Signed Polariod ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ทางโซเชียลมีเดีย @doconcert
 • บัตร 1 ใบสามารถรับสิทธิ์สุ่มได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (สุ่มเข้าร่วมกิจกรรม Group Photo, รับ Signed Poster หรือ สุ่มรับ Signed Polariod)
 • วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม Group Photo จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 • กิจกรรม Hi Bye หลังจบแฟนมิตติ้ง
 • ในกรณีที่จำนวนบัตรน้อยกว่าสิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษจะสุ่มจากสัดส่วนสิทธิพิเศษทั้งหมดในแต่ละราคา
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Group Photo ยินยอมให้บริษัทเผยแพร่รูปภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบรูปภาพตามวิธีที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมงาน และ/หรือร่วมกิจกรรม หากพบการฝ่าฝืนกฏระเบียบการเข้าชมงาน
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร: 

 1. ในคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถจองบัตรได้ 4 ที่นั่งในโซนและราคาเดียวกัน
 2. การชำระเงิน
  • ภายใน 30 นาทีสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร ทุกช่องทางของธนาคารในประเทศไทย (สาขา, ATM, Internet Banking, Application)
  • ลูกค้าต่างประเทศสามารถชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือ PAYPAL เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งและคืนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หากโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศ
  • รายการสั่งซื้อที่แสดงสถานะ "รอการยืนยัน" หรือ "เรียบร้อย" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับใช้งานยูสเซอร์ของท่าน และ/หรือยกเลิกที่นั่งของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบข้อมูลลงทะเบียนที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือการทำรายการที่น่าสงสัย เช่น การ มีรายการจองและไม่ชำระเงินหลายครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่ง และ/หรือปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่คืนเงิน หากพบการขายบัตรเกินราคา ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงกรณีถูกแอบอ้าง ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านไม่ถ่ายรูปหน้าการจองหรือบัตรเข้าชมงานของท่าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปแอบอ้าง
 5. การนำบัตรไปจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายบัตรผ่านช่องทางอื่นนอกจาก www.doconcert-ticket.com 
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมงาน หรือร่วมกิจกรรม หากพบการฝ่าฝืนกฏระเบียบการเข้าชมงาน
 7. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

SooYoung Asia Fan Meeting Tour ‘MY MUSE’ in Bangkok

Date                   Sunday 1 October 2023

Time                   6:00pm (door open 5:00pm)

Venue                 KBANK Siam Pic-Ganesha Theatre

Ticket Price        5,900/5,000/4,500/3,500/2,500 Baht           

 

Ticket on sale     at www.doconcert-ticket.com on Saturday 9 September 2023 from 12.00pm onwards.

seatplan

*The seats in the first row are lower than the stage and may be blocked with some equipment in certain areas.

Fan Benefits:

 1. Ticket 5,900 Baht
  • All tickets get Hi Bye.
  • All tickets get Group Photo (10 persons per group).
  • 30 tickets get Signed Posters (to be handed by staff) randomly.
  • 6 tickets get Signed Polaroids (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster
 2. Ticket 5,000 Baht
  • All tickets get Hi Bye.
  • All tickets get Group Photo (20 persons per group).
  • 30 tickets get Signed Posters (to be handed by staff) randomly.
  • 6 tickets get Signed Polaroids (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster
 3. Ticket 4,500 Baht 
  • All tickets get Hi Bye.
  • 100 tickets get Group Photo (20 persons per group) randomly.
  • 25 tickets get Signed Posters (to be handed by staff) randomly.
  • 5 tickets get Signed Polaroids (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster
 4. Ticket 3,500 Baht
  • All tickets get Hi Bye.
  • 10 tickets get Signed Posters (to be handed by staff) randomly.
  • 2 tickets get Signed Polaroids (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster
 5. Ticket 2,500 Baht
  • All tickets get Hi Bye.
  • 5 tickets get Signed Posters (to be handed by staff) randomly.
  • 1 ticket gets a Signed Polaroid (to be handed by staff) randomly.
  • All tickets get an official poster

benefit

Remark:

 • Lucky fans for Group Photo, Signed Posters, and Signed Polariods will be announced on 26 September 2023.
 • 1 ticket can get only 1 random fan benefit (Randomly join the Group Photo, randomly receive Signed Poster or Signed Polaroid)
 • Date, time, and place for Group Photo will be announced later.
 • Hi Bye session will start after the concert finishes.
 • In case the number of purchased tickets is less than the privileges announced, all the privileges will be randomly distributed based on all privileges in each ticket category.
 • Participants in the Group Photo event agree that the company will publish the photo for the purpose of delivering the photo to the participants in any way the Company deems appropriate without prior notice.
 • The company reserves the right to deny entry and/or participate in any activity for any ticketholder who provokes the concert's rules and regulations.
 • The decision of the company is final. The company reserves the right to change any terms and conditions without prior notice.

Terms and Conditions:

 1. Limit 4 tickets per order of the same zone and price.
 2. Payment
  • Within 30 minutes for a bank transfer for any channels (branch, ATM, Internet Banking, Bank's Application) for Thai banks.
  • For foreign customers, only credit cards and PayPal are accepted. The company reserves the right to cancel your order and refund the full amount after deducting any transfer fee, if any foreign bank is used for the bank transfer.
  • Any order with "WAITING TO VERIFY" or "COMPLETE" status could not be canceled or refunded.
 3. The company reserves the right to suspend any user and/or cancel any order/invoice without advance notice, if false registered information and/or suspicious transactions, e.g. numbers of unpaid transactions are found.
 4. The company reserves the right to cancel and/or deny entry without refund or any compensation, if overpriced reselling is founded in any circumstances. Please don't post any screen capture of your order or your ticket to avoid overpriced scamming.
 5. Any ticket distribution without the company's permission is considered illegal. The company is not responsible for any damage arising from purchasing tickets through channels other than www.doconcert-ticket.com 
 6. The company reserves the right to deny entry and/or participate in any activity for any ticketholder who provokes the concert's rules and regulations.
 7. The decision of the company is final.